Laiku patikrintas ir užpildytas  gesintuvas yra labai svarbus veiksnys,  užtikrinantis gaisrinę saugą. Visų tipų gesintuvai (milteliniai, angliarūgštiniai, vandens putų) pagal gaisrinės saugos reikalavimus privalo būti patikrinti kartą per metus.

Miltelinių gesintuvų patikros metu atliekama:

 • Manometro rodyklės patvirtinimas;
 • Dažų. dangos kokybės patikrinimas;
  • Žarnos patikrinimas;
 • Paleidimo mechanizmo patikrinimas;
 • Sandarumo patikrinimas;
  • Gesinimo miltelių persijojimas (esant poreikiui);
 • Užpildymas (esant poreikiui);
 • Miltelinių gesintuvų korpusų hidraulinis bandymas (atliekamas kas dešimt metų).

Angliarūgštės gesintuvų patikros metu atliekama:

 • Svėrimas;
 • Angliarūgštės masės užpildymas (esant poreikiui);
 • Angliarūgštės gesintuvų korpusų hidraulinis bandymas (atliekamas kas dešimt metų);
 • Dažų dangos kokybės patikrinimas;
 • Žarnos ir difuzoriaus patikrinimas;
 • Paleidimo mechanizmo patikrinimas;
 • Sandarumo patikrinimas.

Vandens putų gesintuvų patikros metu atliekama:

 • Manometro rodyklės patvirtinimas;
 • Putokšlio užpildymas (esant poreikiui);
 • Vandens putų gesintuvų korpusų hidraulinis bandymas (atliekamas kas dešimt metų);
  • Dažų dangos kokybes patikrinimas;
 • Žarnos patikrinimas;
 • Paleidimo mechanizmo patikrinimas;
 • Sandarumo patikrinimas.

Noretumėte išvengti papildomų rūpesčių dėl patikrų? Siūlome sudaryti ilgalaikes gaisrinės įrangos patikros sutartis itin palankiomis sąlygomis.