Pildome  angliarūgšte (CO2) įvairių talpų balionus. Mobilių dirbtuvių dėka, turime galimybę atvykti ir užpildyti angliarūgšte balionus pas užsakovą.