Vadovaujantis priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 dėl stacionarių gaisro gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių, to paties departamento direktoriaus 2011 m. rugpjūčio mėn. 23 d. Nr. 1-251 įsakymu dėl gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijų ir Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos standarto LST EN 12845 reikalavimais , sprinklerinės gaisro gesinimo sistemos techninė priežiūra vykdoma vieną kartą į mėnesį . Kai gesinimo sistemai naudojamas siurblys su dyzeliniu varikliu, LSTEN 12845 parašyta, kad kas savaitę dyzelinis variklis turi veikti 20 min. arba įrangos tiekėjo rekomenduotą trukmę

Antanas Bliūdžius, tel. nr. 8612 47642