Gesintuvų patikra, pildymas, remontas, pristatymas. Gesintuvų patikrą galime atlikti vietoje – turime mobiliąsias dirbtuves, atitinkančias licenzijavimo reikalavimus. Nurašome, utilizuojame senus gesintuvus ir išrašome pažymą.  „Gesintuvų patikros metu atliekame“
Gaisrinių vandentiekio ir lauko hidrantu slėgio matavimas. Gaisrinių žarnų išbandymas, remontas, perkantavimas. Rišame gaisrinėms žarnoms antgalius.

Gaisrinės, apsauginės signalizacijos įrengimas ir priežiūra. Video sistemų įrengimas ir priežiūra. Ruošiame signalizacijos video įrenginių projektus.
Ruošiame signalizacijos video įrenginių projektus.

Pastatų apsaugai nuo žaibo- aktyvinės ir pasyvinės žaibosaugos įrengimas ir priežiūra. Atliekame aktyvios žaibosaugos galvučių patikrą ir išduodame pažymą apie jos tinkamumą eksploatacijai. Ruošiame visą dokumentacija žaibosaugos pridavimui.
Atliekame įžeminimo įrenginių, laidų ir kalbelių izoliacijos varžų matavimus.

Medinių ir metalinių konstrukcijų ugniaatsparinimas. Impregnuojame medieną antipirenais nuo ugnies išplitimo gaisro metu, nuo puvimo ir medienos kenkėjų. Išduodame pažymą apie medienos atitikimą priešgairiniams reikalavimams.

Ruošiame gaisrinės saugos instrukcijas, darome įvairaus dydžio evakuacijos planus bei teritorijų transporto judėjimo schemas. Statome švytinčius ženklus žyminčius vandens rezervuarus ir hidrantus.
Įmonių konsultavimas, mokymas ir atestavimas gaisrinės ir darbų saugos klausimais. Gaisrinės saugos dokumentacijos ruošimas. Darbų saugos mokymas ir atestavimas.
Pratesiame ir išduodame pažymėjimus atsakingiems asmenims už priešgairinę saugą.

Nuomojame ugniagesių automobilį pramogoms. Organizuojame budėjimą įvairiuose renginiuose.
Nuomojame priešgairinę įrangą.
Išsiurbiame vandenį iš rūsių ir šulinių.