– Angliarūgštės gesintuvai 

– Milteliniai gesintuvai 

– Vandens putų gesintuvai 

– Automatiniai – Aerozoliniai gesintuvai

Pagal LR įstatymus, visos gaisrinės žarnos turi būti tikrinamos kasmet. Patikros metu privaloma atlikti hidraulinį bandymą ir perkantavimą. Gaisrinės žarnos atitinka DIN 14811, BS 6391 standartų reikalavimus, žarnos patikimai dirba, kai aplinkos temperatūra yra nuo -30°C iki +70°C. Gaisrinės žarnos yra kelių tipų: SYNTHETIC-POLYDUR – Sintetinės pilnai pragumuotos iš vidaus ir iš išorės; SYNTHETIC-SPECIAL 500 – Sintetinės gaisrinės žarnos.

Gaisriniai švirkštai naudojami gesinamųjų medžiagų čiurkšlei formuoti ir jai į gais- ravietę nukreipti. Pagal naudojimą švirkštai gali būti rankiniai ir lafetiniai. Švirkštai pagal gesinamųjų medžiagų tiekimą gali būti: vandens švirkštai, putų švirkštai (gene- ratoriai), miltelių švirkštai, dujų švirkštai. Rankiniai švirkštai – tai prie žarnos prijungiama gaisrų gesinimo įranga, neturin- ti atramos į konstrukciją (žemę, automobilio korpusą, vandens tiekimo vamzdžius). Rankiniai vandens švirkštai skirti gesinamajai medžiagai (vandeniui, putoms, dujoms, milteliams) į gaisrą tiekti. Šiuo metu plačiai naudojami universalūs švirkštai. Universa- lūs švirkštai gali tiekti skirtingas vandens čiurkšles: kompaktinę, išpurzlintą, vandens uždangą. Jeigu tiekiamas vanduo yra iš atvirojo vandens šaltinio, jis gali būti nešvarus (su akmenukais ar dumblu). Universalūs švirkštai gali užsikimšti ir netiekti norimos kokybės vandens čiurkšlės. Šiuo atveju reikia švirkštą išvalyti. Švirkštas užda- romas. Jeigu švirkštas yra reguliuojamo našumo, našumo keitimo žiedas suka- mas į kairę iki pozicijos „Flash“, čiurkš- lės formavimo antgalis sukamas į kairę iki galo čiurkšlei-uždangai formuoti. Švirkštas tris kartus atidaromas 2–3 se- kundėms. Taip pašalinamas purvas ar smulkios šiukšlės.

Accordion Content

Metalinis priešgaisrinis skydas stacionarus su smėlio dėže

Skydo komplektacija:
Nedegus audeklas – 1 vnt.
Kastuvas – 1 vnt.
Laužtuvai – 2 vnt.
Kirviai – 2 vnt.
Kibirai – 2 vnt.
Gesintuvai – 2 vnt.

Prie ženklo esančios raidelės reiškia ženklo savybę: p – paprastas lipdukas; pl-plastikinis; f – pagamintas iš plastiko, užgesus šviesai švyti (padengtas fosforu); a – paprastas, šviesą  atspindintis lipdukas. Ženklai esantys prekyboje yra optimalaus dydžio ±5mm. Esant poreikiui, turime galimybę per trumpą laiką pagaminti didesnius arba mažesnus ženklus kurie atitiktų keliamus reikalavimus objekte

Accordion Content