Pravedame valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą (LR PAGD 2003 birželio 20 d. įsakymas Nr. 112 (Žin., 2003 Nr. 63-2873)) bei praktinius užsiėmimus.

Parengiame įmonių, įstaigų, organizacijų vadovus bei atsakingus už gaisrinę saugą asmenis.