Miltelių gesintuvai:

            –         gesintuvo korpuso apžiūra (korozijos požymiai, įbrėžimai, įlenkimai, dažų dangos kokybė, hidraulinio bandymo terminas ir t.t.);

           –          slėgio indikatoriaus rodmenų fiksavimas; 

           –         gesintuvo korpuse esančio darbinio slėgio sumažinimas iki atmosferinio, gesinimo miltelių ištuštinimas į tarą;

           –         paleidimo-uždarymo mechanizmo išmontavimas, (jeigu reikia pakeitimas), slėgmačio patikrinimas;

          –         gesintuvo pripildymas gesinimo milteliais (jeigu reikia milteliai persijojami);

          –           paleidimo-uždarymo mechanizmo sumontavimas, darbinio slėgio gesintuvo korpuse sudarymas (užpildymas N2 dujomis iki darbinio slėgio);

          –           sandarumo patikrinimas;

          –           gesintuvo žarnelės ar purkštuko patikrinimas (jeigu reikia pakeitimas), sumontavimas, žarnos laikiklių pritvirtinimas;

           –           paleidimo-uždarymo mechanizmo plombavimas vienkartiniu užraktu;

           –           patikrinimo ženklo, su atitinkama žyma, priklijavimas ant gesintuvo korpuso. 

Anglies dioksido (angliarūgštės dujų) gesintuvai: 

            –         gesintuvo korpuso apžiūra (korozijos požymiai, įbrėžimai, įlenkimai, dažų dangos kokybė, hidraulinio bandymo terminas ir t.t.);

           –         paleidimo-uždarymo mechanizmo patikrinimas;

           –         gesintuvo svėrimas, svorio palyginimas su užfiksuotu (jeigu reikia užpildymas CO2 dujomis iki reikiamo svorio); 

           –         sandarumo patikrinimas;

           –         pajungimo vamzdelio (žarnos) ir difuzoriaus patikrinimas (jeigu reikia pakeitimas);

           –           paleidimo-uždarymo mechanizmo plombavimas vienkartiniu užraktu;

           –           patikrinimo ženklo, su atitinkama žyma, priklijavimas ant gesintuvo korpuso. 

       Vandens arba pripildytų vandens ir putų koncentrato mišinio gesintuvai: 

            –         gesintuvo korpuso apžiūra (korozijos požymiai, įbrėžimai, įlenkimai, dažų dangos kokybė, hidraulinio bandymo terminas ir t.t.);

           –         gesintuvo korpuse esančio darbinio slėgio sumažinimas iki atmosferinio arba paleidimo įtaiso su išstumiamųjų dujų balionėliu išmontavimas, gesinimo medžiagų ištuštinimas į tarą;

           –         išstumiamųjų dujų balionėlio patikrinimas pasveriant, jeigu reikia pripildymas (CO, N2 dujomis arba suslėgtu oru), sandarumo patikrinimas;  

          –         paleidimo įtaiso ir vožtuvo patikrinimas (jeigu reikia pakeitimas), slėgmačio patikrinimas; slėgio indikatoriaus rodmenų fiksavimas;

           –         gesintuvo pripildymas gesinimo medžiagomis, paleidimo įtaiso su išstumiamųjų dujų balionėliu sumontavimas arba darbinio slėgio gesintuvo korpuse sudarymas (užpildymas N2 dujomis iki darbinio slėgio), sandarumo patikrinimas;

          –         gesintuvo žarnelės ir putų generatoriaus patikrinimas (jeigu reikia pakeitimas), sumontavimas;

         –           paleidimo-uždarymo mechanizmo plombavimas vienkartiniu užraktu;

         –           patikrinimo ženklo, su atitinkama žyma, pakeitimas ant gesintuvo korpuso. 

 

               Visų kategorijų (miltelių, anglies dioksido, vandens arba pripildytų vandens ir putų koncentrato mišinio) gesintuvams atliekamas:  

 

         –          gesintuvų korpusų hidraulinis bandymas – ne rečiau kaip kas dešimt metų arba jei gesintuvas šiek tiek aprūdijęs (iki 5 proc. paviršiaus ploto) ar turi nedidelių defektų (įbrėžimų, įlinkių); 

         –         gesintuvų korpusų dažymas (raudona spalva) – esant pažeistai išorinei dangai arba gesintuvo savininkui pageidaujant;

          –         etiketės su žymenimis pakeitimas – kiekvienu atveju po gesintuvo korpuso dažymo, kai yra sugadinta arba gesintuvo savininkui pageidaujant;