Evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai
 
 
Prie ženklo esančios raidelės reiškia ženklo savybę: p – paprastas lipdukas; pl-plastikinis; f – pagamintas iš plastiko, užgesus šviesai švyti (padengtas fosforu); a – paprastas, šviesą  atspindintis lipdukas. Ženklai esantys prekyboje yra optimalaus dydžio ±5mm. Esant poreikiui, turime galimybę per trumpą laiką pagaminti didesnius arba mažesnus ženklus kurie atitiktų keliamus reikalavimus objekte. Neradote reikiamo ženklo ? Galime pagaminti bet kokį jums reikalingą ženklą.
     
 
Eil. Nr.
Ženklas
Pavadinimas
Naudojimas
1.1
p. (13cm x 13cm)
Evakuacinis išėjimas
į kairę
Virš durų evakuaciniuose išėjimuose
1.2
p.(13cm x 13cm)
Evakuacinis išėjimas
į dešinę
Virš durų
evakuaciniuose
išėjimuose
1.3
p. (13cm x 13cm)
Krypties rodyklė
(pasukimas kas 90°)
Evakuacijos keliuose
1.4
p. (13cm x 13cm)
Krypties 45°
rodyklė
(pasukimas kas 90°)
Evakuacijos keliuose
1.5
p.f. (13cm x 23cm)
Evakuacinis
išėjimas į kairę
Virš durų
evakuaciniuose
išėjimuose,
evakuacijos keliuose
1.6
p.f. (13cm x 23cm)
Evakuacinis išėjimas
lipant laiptais aukštyn
į kairę
Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines
1.7
p.f. (13cm x 23cm)
Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į kairę
Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines
1.8
p.f. (13cm x 23cm)
Evakuacinis išėjimas į dešinę
Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose
1.9
p.f. (13cm x 23cm)
Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į dešinę
Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines
1.10
p.f. (13cm x 23cm)
Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į dešinę
Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines
1.11
p.f. (13cm x 23cm)
Evakuacinis išėjimas tiesiai
Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose
1.12
p.f. (13cm x 23cm)
Evakuacinis išėjimas tiesiai
Virš (ant) durų evakuaciniuose išėjimuose
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Gaisrinės įrangos ženklai
     
 
Eil. Nr
Ženklas
Pavadinimas
Naudojimas
2.1
p.f. (13cm x 13cm)
Gesintuvas
Gesintuvų išdėstymo vietose
2.2
p. (13cm x 13cm)
Gaisrinės žarnos ritinys
Gaisrinių čiaupų įrengimo vietose
2.3
p. (13cm x 13cm)
Gaisrinės kopėčios
Gaisrinių kopėčių įrengimo vietose
2.4
p. (13cm x 13cm)
Gaisro gesinimo įrangos rinkinys
Priešgaisrinių skydų, stendų, spintų įrengimo vietose
2.5
p. (13cm x 13cm)
Gaisro aliarmo skelbimo vieta
Rankinių gaisrinių signalizatorių įrengimo vietose
2.6
p. (13cm x 13cm)
Gaisro avarinis telefonas
Vietose, iš kur galima pranešti ugniagesiams apie gaisrą
2.7
p. (19cm x 19cm)
Gaisrinis hidrantas
Gaisrinių hidrantų įrengimo vietoms nurodyti
2.8
p.a. (13cm x 13cm)
Krypties rodyklė(pasukimas kas 90°)
Gaisrinės įrangos įrengimo ar išdėstymo vietoms nurodyti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informaciniai ženklai
     
 
Eil. Nr
Ženklas
Pavadinimas
Naudojimas
3.1
p.pl.
Turime visų kategorijų
lipdukus:
Asg,Bsg,Cg,Dg,Eg. (21cm x 21cm)

Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų

Turime visas ketegorijas: Asg, Bsg, Cg, Dg, Eg.

Prie įėjimo į
pastatą  ar patalpą
3.2
p. (21cm x 21cm)
Rūkymo vieta
Rūkymui įrengtose vietose
3.3
p. (21cm x 21cm)
Vandens šaltinis
Prie vandens
šaltinių, įrengtų arba pritaikytų gaisrams gesinti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
Eil. Nr
Ženklas
Pavadinimas
Naudojimas
4.1
p. (Ø15cm)

Nerūkyti

Prie įėjimoo į teritorią, pastatą  ar patalpą, kur panaudojus atvirą  ugnį galimas sprogimo ar gaisro pavojus

4.2
p. (Ø15cm)

Draudžiama naudotis ugnimi, atvirais uždegimo šaltiniais ir rūkyti

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą  ar patalpą, kur panaudojus atvirą  ugnį galimas sprogimo ar gaisro pavojus

4.3
p. (Ø15cm)

Draudžiama gesinti vandeniu

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą  ar patalpą, kur naudojamas ar laikomas medžiagas draudžiama gesinti vandeniu

Įspėjamieji ženklai
Eil. Nr
Ženklas
Pavadinimas
Naudojimas
5.1
p. (13cm x 13cm x 13cm)

Įspėjimas.
Sprogioji medžiaga

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą  ar patalpą, kur naudojamos ar laikomos sprogiosios medžiagos
5.2
p. (13cm x 13cm x 13cm)
Įspėjimas.
Sprogi aplinka
Prie įėjimo į teritoriją, pastatą  ar patalpą, kur susidarius tam tikroms sąlygoms atsiranda sprogimo pavojus
5.3
p. (13cm x 13cm x 13cm)
Įspėjimas.
Liepsnioji medžiaga
Prie įėjimo į teritoriją, pastatą  ar patalpą, kur naudojamos ar laikomos liepsniosios medžiagos
5.4
p. (13cm x 13cm x 13cm)
Įspėjimas.
Oksiduojančioji medžiaga
Prie įėjimo į teritoriją, pastatą  ar patalpą, kur naudojamos ar laikomos oksiduojančiosios medžiagos