Aiškinamasis raštas aktyviojo žaibolaidžio Galactive įrengimui

 

 

Aktyvusis  žaibolaidis  “Galactive”  yra įrengiamas  ir aptarnaujamas  vadovaujantis  „Statybos techniniureglamentu ” STR 2.01.06.2003.

Žaibolaidis yra parenkamas priklausomai nuo objekto ar statinio  apsaugos nuo žaibo kategorijos. Šikategorija nustatoma vadovaujantis šio STR 4 priedu.

Priklausomai nuo kategorijos ir žaibolaidžio „GALACTIVE I arba II” iškėlimo virš statinio aukščio h, apsaugos spindulys Rp bus randamas pagal STR 1, 2, ar 3 priedus, arba pagal šias gamintojo supaprastintas lenteles:

 

 

I apsaugos nuo žaibo kategorija

kategorija

h (m) 2 3 4 5 6 7 10 15 20
Galactive II, Rp(m) 26 32 50 62 62 63 63 64 64
Galactive I, Rp(m) 18 27 36 44 45 45 45 46 46
 

II apsaugos nuo žaibokategorija

h (m) 2 3 4 5 6 7 10 30 50
Galactive II, Rp(m) 33 48 64 80 80 81 82 88 89
Galactive I, Rp (m) 24 36 48 58 61 65 67 69 72
 

III apsaugos nuo žaibo kategorija

h (m) 2 3 4 5 6 7 10 30 50
Galactive II, Rp(m) 36 53 71 88 89 90 92 100 104
Galactive I, Rp (m) 27 40 53 67 68 69 70 80 86

 

Norint  sukaupti   informaciją  apie   žaibo   išlydžius   į  aktyvųjį  žaibolaidį,   įrengiamas  žaibo   išlydžiųskaičiuotuvas (magnetinė kortelė). Jis įrengiamas ant visų arba ant paties trumpiausi įžeminimo laidininko,virš matavimo jungties, ne mažiau kaip 2 metrus nuo žemės paviršiaus. Magnetinė kortelė savyje talpina 8valandų trukmės impulsinius duomenis.

Apsaugos nuo žaibo įrenginiai tikrinami (pagal STR VIII skyrių) priklausomai nuo jų kategorijos:

I   kategorija – kas 2 metai.

II    kategorija – kas 3 metai.

III    kategorija – kas 3 metai.

 

Apsaugos nuo žaibo sistema ne pagal planą tikrinama po žaibo išlydžio, jeigu atliekami remonto darbai arba pakeičiamos kai kurios sistemos dalys. Aktyviajam žaibolaidžiui suteikiama penkerių metų garantija.

 

Magnetinė kortelė duomenų nuskaitymui atsiunčiama gamintojo atstovui adresu:

VšĮ „Priešgaisrinių paslaugų garantas”

Veiverių g. 132, Kaunas